Fastighetsservice och felanmälan (dock ej tvättstugan, se längre ner på sidan)
Fastighetsservice utförs av TEKAB.
Telefontid 08:00-10:00.
Felanmälan görs på Tel. 08-640 05 63. Annan tid telefonsvarare alt. info@tekab.org.
Vid brådskande fall på icke ordinarie arbetstid hänvisas till JOUR Tel. 08-83 84 85.

Meddela samtidigt styrelsen att TEKAB kontaktats.

Tvättstugan
Kontakta följande för att anmäla fel i tvättstugan
Ring först och främst LEDA för felanmälan
LEDA Fastighetsservice – Tel: 08-836 300
Podab (tillverkaren av maskinerna) – Tel: 031-752 01 00

Sanda/skotta innergården
Sandlåda finns på innergården (men sanda med måtta eftersom det kan orsaka stopp i brunnarna på gården).